Åpningstider

Onsdag og torsdag oddetall uker 12-14

Onsdag og Torsdag partall uker 19-21

Kvar søndag 19-21